Οι Υπηρεσίες Μας

Υπηρεσίες σχετικές με ERP λύσεις
Οι λύσεις ERP προσφέρουν πολυάριθμα τεχνικά πλεονεκτήματα για τους οργανισμούς, όπως η ενοποίηση, η αποτελεσματικότητα, η επεκτασιμότητα, η ανάλυση δεδομένων, η προσαρμογή, η ασφάλεια, η προσβασιμότητα, η συνεργασία και η εξοικονόμηση κόστους. Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν τα συστήματα ERP ένα πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους και να προωθήσουν την ανάπτυξη. Η ...
Λύσεις επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence)
Οι λύσεις Business Intelligence (BI) είναι κρίσιμα εργαλεία για τους οργανισμούς ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και να αποκτούν πληροφορίες από αυτά. Αυτές οι λύσεις μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών, από εξερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων έως προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και αναφορές. Η επιλογή της σωστής λύσης εξαρτάται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, τις πηγές δεδομένων και τον...
Human Resources - μισθοδοσία
Οι λύσεις λογισμικού Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) προσφέρουν πολυάριθμα οφέλη για οργανισμούς όλων των μεγεθών. Η υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 2) καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή λογισμικού Human resources Management στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Με την υποστήριξη της Daskar η εταιρεία σας μπορεί να κάνει την σωστή επιλογή αλλά και να υλοποιήσει και αξιοποιήσει με τα μέγιστα οφέλη ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης...
Διαχείριση αποθηκών
Οι λύσεις λογισμικού διαχείρισης αποθήκης προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτοτελή αποθήκη είτε συνεργάζονται με αποθήκες τρίτων. Ο αυτοματισμός μειώνει τα χειροκίνητα σφάλματα και απλοποιεί τις λειτουργίες, οδηγώντας σε αυξημένη απόδοση. Αυτές οι λύσεις λογισμικού παρέχουν ορατότητα σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα αποθέματος, και δίνουν δυνατότητες εξαγωγής δεδομένων για λήψη αποφάσεων. Η...
Ανάπτυξη ειδικών λύσεων
Για κάθετες αγορές ( κάλυψη ειδικών επιχειρηματικών διαδικασιών, κλπ) ενοποιημένων στο ERP ή ως αυτόνομες (stand alone) υλοποιήσεις.
Η Daskar υλοποιεί με δική της πλατφόρμα λύσεις web και mobile οπως
softone

Δωδεκανήσου 61, 17456 Άλιμος

+30 210 9430353 info@daskar.gr
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ: 146689103000

© daskar.gr 2023